Arboadvies en RI&E

In de Arbeidsomstandighedenwet staan verplichtingen die gelden voor alle bedrijven. Deze verplichtingen zijn niet gekoppeld aan een certificaat.

Arboadvies op basis van de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

De Arbowet verplicht dat de arborisico’s binnen het bedrijf worden vastgelegd. Dit wordt gedaan door middel van een Risico Inventarisatie en Evaluatie. Deze dient als basis voor het arbobeleid binnen uw organisatie. Ik neem de driejaarlijkse RI&E af en geef het management arboadvies over de uitkomsten.

Het RI&E rapport van Pander Consultancy heeft altijd een praktische insteek en bestaat uit een fotoverslag en aanbevelingen. Het rapport is zo gemaakt dat u er iets mee kunt.

Bedrijfsnoodplan of calamiteitenprogramma

De Arbeidsomstandighedenwet verplicht bedrijven om een goed opgeleide en adequate BHV-organisatie te hebben. Om aan deze verplichting te voldoen, stel ik een bedrijfsnoodplan voor u op.

In dit plan beschrijf ik de werking van de BHV-organisatie en hoe er gehandeld moet worden in voorkomende (crisis)situaties. Denk bijvoorbeeld aan looproutes bij brand of aan een stappenplan bij ongevallen. Ook beoordeel ik of nooduitgangen voldoen aan de regelgeving.

Wilt u zeker weten dat u aan de verplichtingen van het calamiteitenprogramma voldoet?

Pander Consultancy:

 • maakt een ontruimingsplan;
 • brengt de jaarlijkse ontruimingsoefening op tijd bij u onder de aandacht;
 • begeleidt de oefening, evalueert deze en geeft aanbevelingen.

Preventiemedewerker

Elk bedrijf is verplicht om een preventiemedewerker aan te stellen. De taken van deze preventiemedewerker zijn:

 • ondersteunen bij het opstellen van de RI&E;
 • adviseren en samenwerken met de arbeidsdeskundigen en eventueel de ondernemingsraad;
 • uitvoeren van het arbobeleid en de daarbij behorende maatregelen.

Pander Consultancy begeleidt uw preventiemedewerker of neemt, als u dat wilt, deze taak geheel van u over.

Wilt u meer weten over arboadvies, RI&E of het bedrijfsnoodplan?

Neem contact op met Richard

Overzicht Offerte aanvragen

Richard Hoogendoorn

Veiligheidskundige | Adviseur | Trainer

Door de vele opgedane kennis en ervaring heeft Richard een goede professionele kijk op het geven van het juiste advies.

Stuur een e-mail 06 30 64 16 35

Richard Hoogendoorn

Neem contact met ons op.

Bellen Mailen

De specificaties van Pander Consultancy Gelderse Vallei

 • Opstellen risico inventarisaties
 • ISO 9001
 • ISO 14001
 • VCA
 • BRL 9101
 • CO2 prestatieladder
 • Opleidingen
 • Projectbegeleiding

Offerte aanvragen

Wilt u meer weten over mijn aanpak? Dat kan.
Vul het formulier in of maak een afspraak voor vrijblijvend advies.

Bellen Mailen

Wilt u meer weten?

Wij zijn erg open en transparant over wie wij zijn en welke diensten we leveren. Vanwege privacy staan onze successen niet online. Wilt u hier meer over weten. Neem ook daarvoor gerust contact met ons op.

Over FoQus Advies

Wanneer bent u het beste bereikbaar?