Bedrijfshulpverlening

Een werkgever is verplicht om bedrijfshulpverlening te organiseren zodat bij gevaarlijke situaties op het werk letsel en schade bij werknemers en bezoekers zoveel mogelijk wordt voorkomen. Elk bedrijf heeft daarom één of meer bedrijfshulpverleners nodig.

De cursus bedrijfshulpverlener stelt u in staat aan deze verplichting te voldoen. Ook bij deze cursus is het uitgangspunt de aansluiting op de dagelijkse praktijk.

De bedrijfshulpverlener (BHV-er) is het eerste aanspreekpunt in de organisatie bij ongevallen en calamiteiten. De basisopleiding BHV traint de BHV-er in brandbestrijding, communicatie bij calamiteiten en ontruimen van de werkplek. Daarnaast is de BHV-er in staat levensreddende handelingen bij ongevallen uit te voeren en de aanwezige middelen zoals een AED of verbandkoffer te gebruiken. De basisopleiding BHV is bestemd voor alle medewerkers die bedrijfshulpverlener in je organisatie willen worden.

Als specialist stemmen we de cursus af op uw organisatie. Binnen de wettelijke kaders wordt de inhoud van de bedrijfshulpverlening opleiding aangepast aan de specifieke risico’s.

Overzicht Offerte aanvragen

Richard Hoogendoorn

Veiligheidskundige | Adviseur | Trainer

Door de vele opgedane kennis en ervaring heeft Richard een goede professionele kijk op het geven van het juiste advies.

Stuur een e-mail 06 30 64 16 35

Richard Hoogendoorn

Neem contact met ons op.

Bellen Mailen

De specificaties van Pander Consultancy Gelderse Vallei

  • Opstellen risico inventarisaties
  • ISO 9001
  • ISO 14001
  • VCA
  • BRL 9101
  • CO2 prestatieladder
  • Opleidingen
  • Projectbegeleiding